Aktuality

17.10.2016: Řídicí orgán IROP provedl aktualizaci Specifických pravidel pro žadatele a příjemce a jejich příloh k výzvám č. 32, 33, 46 a 47 z oblasti Vzdělávání IROP a dále aktualizaci jak Specifických pravidel včetně jejich ...

12.10.2016: V pátek 7. října 2016 proběhla v Majakovského sále Národního domu na Vinohradech v Praze Výroční konference IROP ke snižování energetické náročnosti domů v České republice.

10.10.2016: Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo dvě výzvy na podporu infrastruktury pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání v Integrovaném regionálním operačním programu (IROP) za účelem zvýšení kvality vzdělávání ...

07.10.2016: Seminář pro žadatele k 56. výzvě „Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání“ a 57. výzvě „Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání (SVL)“ IROP se koná v Praze ve středu 19 ...

07.10.2016: Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výzvu na podporu projektů Komunitně vedeného místního rozvoje v Integrovaném regionálním operačním programu (IROP) zaměřenou na posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví. ...