Aktuality

06.12.2016: Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo první prosincové výzvy na podání žádosti o podporu integrovaných projektů v Integrovaném regionálním operačním programu. Cílem těchto výzev je podpořit vznik a rozvoj ...

07.12.2016: ŘO IROP informuje o aktualizaci Specifických pravidel pro žadatele a příjemce u výzvy č. 10 „„Kybernetická bezpečnost“ IROP.

07.12.2016: Ministerstvo pro místní rozvoj navýšilo alokaci u některých výzev Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) v oblasti předškolního vzdělávání, sociálního podnikání, památek a bezpečnosti dopravy. Navýšená ...

06.12.2016: Řídicí orgán IROP vytvořil novou složku pro ukládání dokumentů týkajících se Finančního nástroje. Finanční nástroj, spočívající v poskytování zvýhodněných úvěrů, bude realizován ve specifickém cíli 2.5 Zateplování ...

06.12.2016: Roční komunikační plán IROP (RKoP IROP)pro rok 2017 byl schválen 24. listopadu 2016 Monitorovacím výborem IROP a podepsán 1. prosince 2016 ředitelem odboru řízení operačních programů Mgr. Rostislavem Mazalem.