Aktuality

25.08.2016: Seminář pro žadatele k 49. výzvě "Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování II." IROP v Praze ve středu 7. září 2016.

25.08.2016: Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlašuje další z řady výzev k předkládání projektů v Integrovaném regionálním operačním programu (IROP). Výzva je zaměřena na přeměnu velkých ústavů sociálních služeb do menších ...

23.08.2016: Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo z Integrovaného regionálního operačního programu výzvu k předkládání projektů, které spadají pod integrované územní investice (dále jen „ITI“). Týká se zefektivnění prezentace ...

22.08.2016: Řídicí orgán IROP provedl aktualizaci Specifických pravidel ve výzvách č. 1 (oblast Silnice) a 24 (oblast přestupních terminálů) IROP.

18.08.2016: Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlašuje další dvě výzvy Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) v oblasti vzdělávání, nyní pro základní školy. Na jejich podporu je připraveno 2,16 miliardy korun ...