Jste zde: Úvodní strana > Výzvy > Výzva č. 12 Sociální podnikání

Výzva č. 12 Sociální podnikání

Číslo výzvy: 12.
Druh výzvy: kolová
Operační program: 06 Integrovaný regionální operační program
Prioritní osa: 06.2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů
Investiční priorita: 06.2.58 Poskytování podpory sociálním podnikům
Oprávnění žadatelé: osoby samostatně výdělečně činné podle zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění; Obchodní korporace vymezené zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, společnost s ručením omezeným, akciová společnost, evropská společnost, evropské hospodářské zájmové sdružení, družstva (družstvo, sociální družstvo, evropská družstevní společnost), nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace
 
Datum zpřístupnění žádosti o podporu: 27.10.2015
Zahájení příjmu žádostí o podporu: 29.10.2015
Ukončení příjmu žádostí o podporu: 07.03.2016
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlašuje 27. října 2015 12. výzvu k podávání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle 2.2 - Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání, navazuje na vyhlášenou 11. výzvu „Sociální podnikání pro sociálně vyloučené lokality“. Cílem je podpora projektů zaměřených na výstavbu, rekonstrukci a vybavení sociálních podniků.
Řídicí orgán IROP upozorňuje všechny žadatele na dokument     Mapa sociálně vyloučených lokalit [MS Word, 923.14KB]který může sloužit jako návod pro výběr, do které z výzev na sociální podnikání (11. výzva Sociální podnikání pro sociálně vyloučené lokality nebo 12. výzva Sociální podnikání) žadatel podá žádost o dotaci. 
Oprávněnými žadateli v této výzvě jsou osoby samostatně výdělečně činné podle zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění; Obchodní korporace vymezené zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, společnost s ručením omezeným, akciová společnost, evropská společnost, evropské hospodářské zájmové sdružení, družstva (družstvo, sociální družstvo, evropská družstevní společnost), nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace. 
Alokace této výzvy z Evropského fondu pro regionální rozvoj činí 88 000 000 Kč, podíl státního rozpočtu je 0 Kč.

Aktuality

10.4.2017 ŘO IROP oznamuje, že dne 10. 4. 2017 vydal aktualizaci Specifických pravidel a jejich příloh ve verzi 1.4 u 11. výzvy „Sociální podnikání pro  pro sociálně vyloučené lokality“ a 12. výzvy „Sociální podnikání“.  Předmětem aktualizace je odstranění povinnosti dokladování ceny obvyklé u výdajů, doplnění dokladování v době udržitelnosti a úprava vazební matice v souladu s textem ve Specifických pravidlech. 

26.2.2016: ŘO IROP oznamuje, že od 26.2. byl aktualizován text výzvy a Specifická pravidla pro žadatele a příjemce a jejich přílohy k výzvě č. 12 „Sociální podnikání“
Hlavní změnou je prodloužení termínu ukončení příjmu žádostí z 29.2.2016 na 7.3.2016 do 14 hodin. Důvodem prodloužení výzvy jsou technické problémy s finalizováním žádostí v posledním týdnu předkládání žádostí o podporu.
19.2.2016: ŘO IROP oznamuje, že od 19. 2. 2016 byla aktualizována Specifická pravidla pro žadatele a příjemce a jejich přílohy k výzvě č. 12 „Sociální podnikání“.
Důvodem aktualizace specifických pravidel a jejich příloh je doplnění kapitoly 2.7 způsobilé výdaje o možnost nákupu použitého dlouhodobého hmotného majetku, dokladování prostřednictvím znaleckého posudku, zpřesnění pravidel v podpoře de minimis, úpravy monitorování v reakci na dotazy z řad žadatelů a příjemců a úprava vzoru Podmínek v Příloze č.2. 
19.1.2016: ŘO IROP oznamuje, že od 19. 1. 2016 byla aktualizována Specifická pravidla pro žadatele a příjemce a jejich přílohy k výzvě č. 12 „Sociální podnikání“.
Důvodem aktualizace specifických pravidel a jejich příloh je zpřesnění pravidel v reakci na semináře IROP a dotazy z řad žadatelů a příjemců. Mimo jiné jde konkrétně o zpřesnění definice podporovaných aktivit, kritéria přijatelnosti v tom, co lze podpořit, doplnění smlouvy o smlouvě budoucí a doby platnosti výpisu z katastru, informace o propojenosti osob a o doplnění v Přílohách: postupy pro podání žádosti, osnovy podnikatelského plánu, Podmínek RoD a Monitorovacích listů. Podrobněji v Přehledu změn na straně 4 Specifických pravidel. 
 

Kontakty Centra pro regionální rozvoj České republiky

Kontaktní informace na  pobočky Centra pro regionální rozvoj ve všech krajích České republiky pro administraci Integrovaného regionálního operačního programu naleznete zde.

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven

Dokumenty