Jste zde: Úvodní strana > ... > Akce > Archiv akcí > Konference IOP 2008

Konference IOP 2008

08.04.2009: V říjnu 2008 uspořádalo Ministerstvo pro místní rozvoj dvě konference k Integrovanému operačnímu programu. Otevřené konference v Praze a Brně představily zájemcům Integrovaný operační program, jeho možnosti a pravidla.

 Konference byly součástí iniciační kampaně, kteroužto povinnost ukládá řídicímu orgánu čl. 7 Nařízení Komise (ES) č. 1828/2006.

Program konference ke stažení:

Program konference

PowerPointové prezentace přednášejících jsou k dispozici ke stažení:

1. ŘO IOP
2. CRR
3. 1.1.,2.1.-MV
4. 3.1.-MPSV
5. 3.2.-MZ
6. 3.3.-MPSV
7. 3.4.-MV
8. 4.1.-MMR
9. 5.1.-MK
10. 5.2.-MMR
11. 5.3.-MMR