Jste zde: Úvodní strana > ... > Akce > Archiv akcí > Výroční konference IOP 2011

Výroční konference IOP 2011

18.10.2011: Řídicí orgán Integrovaného operačního programu (ŘO IOP) uspořádal ve dnech 13.–14. října výroční konferenci zaměřenou na Integrované plány rozvoje měst (IPRM), které jsou realizovány v jedné z prioritních oblastí programu. Konference se uskutečnila v kulturním centru města Písek, které bylo pořádajícím partnerem konference. Mezi účastníky konference patřili jak představitelé všech 41 zainteresovaných měst do realizace IPRM, ale také zástupci dalších subjektů, kteří se na realizaci podílejí. U příležitosti konání konference ŘO IOP také představil nově připravenou publikaci, která shrnuje dosavadní průběh IPRM v IOP.Během prvního dne byl všem účastníkům představen aktuální stav realizace IPRM v IOP a to včetně nových trendů, které se do konce současného programového období v oblasti intervence očekávají. Mezi nejdůležitější novinku tak patřila informace ŘO IOP o rozšíření možnosti podpory v oblasti intervence o finanční nástroj Jessica, jehož implementaci ŘO IOP momentálně vyjednává se zástupci Evropské komise. V úvodu konference dále zazněla přednáška docenta Sýkory z Univerzity Karlovy na téma vlivu deprivovaných městských zón na celkový vývoj měst. V následujících vystoupení byla představena realizace několika úspěšných měst, na které navázali zástupci ministerstev ČR, které se také zapojují do integrovaných plánů měst a pomocí návazných projektů, zejména v sociální oblasti, doplňují záměr integrovaného přístupu v řešení otázky problémových zón. V závěru prvního bloku konference proběhla exkurze do píseckého sídliště Portyč, během které se mohli účastníci konference na místě přesvědčit o podobě, jak se realizují projekty revitalizace problémových sídlišť z fondů Evropské unie.

Druhý den konference se zaměřil na využití IOP jako nástroje intervence fungujícího v ČR proti sociálnímu vyloučení. Byla představena probíhající opatření a také několik konkrétních projektů z řad neziskových organizací, ale i od zástupce příjemce z privátního sektoru. Díky širokému zastoupení ostatních měst, tak ŘO IOP poskytl vhodnou příležitost k inspiraci pro ostatní města, která se také potýkají s problematikou sociálně vyloučených zón, ale nezapojila se do řešení problému přímo skrze tzv. Pilotní projekty financované z Integrovaného operačního programu.

Celkově se dá hodnotit výroční konference jako úspěšná a inspirativní pro všechny zúčastněné zájemce o tuto oblast.