Jste zde: Úvodní strana > ... > Informační materiály > Publikace > Atlas úspěšných projektů (MV ČR)

Atlas úspěšných projektů (MV ČR)

05.03.2012: Publikace představuje přehledným a čtivým způsobem dvacet projektů realizovaných v období 2007-2013 Integrovaným operačním programem a Operačním programem Lidské zdroje a zaměstnanost. Vybrané projekty spojuje snaha naplnit cíle Strategie Smart Administration a přispět tak ke kvalitnímu a efektivnímu fungování veřejné správy.
Novou publikaci Úspěšné projekty IOP a OP LZZ vydal Odbor strukturálních fondů Ministerstva vnitra ČR. Publikace byla vydána v českém a anglickém jazyce. Více informací o publikaci naleznete zde.    

Soubory ke stažení