Jste zde: Úvodní strana > Novinky

Novinky

21. července 2014: S platností od 21. 7. 2014 byla aktualizována Příručka pro žadatele a příjemce ve výzvě č. 20. Úpravy se týkaly kapitoly k podmínkám zadávání veřejných zakázek, aktualizovány byly také přílohy Závazné postupy pro ...

10. července 2014: S platností od 11. 7. 2014 je aktualizován text 25. výzvy, oblast intervence 4.1 Národní podpora cestovního ruchu. Úpravy se týkají informací ke způsobilým výdajům a vícecílovosti. Text výzvy byl tímto uveden v ...

4. července 2014: Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví je poslední výzvou. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlásilo 25. dubna 2014 výzvu pro podávání žádostí o finanční podporu kulturního dědictví v Integrovaném ...

4. července 2014: Konsolidace IT a nové služby TC obcí je poslední výzvou. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlásilo 14. února 2014 výzvu pro podávání žádostí o finanční podporu Zavádění ICT v územní veřejné správě v Integrovaném ...

4. července 2014: S platností od 4. 7. 2014 byla aktualizována Příručka pro žadatele a příjemce ve výzvě č. 12. Úpravy se týkaly kapitoly k podmínkám zadávání veřejných zakázek, aktualizovány byly také přílohy Závazné postupy pro ...

2. července 2014: Revize výzvy č. 18 pro oblast intervence 3.4 a revize výzvy č. 19 pro oblast intervence 2.1.

30. června 2014: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlašuje 30. června 2014 kontinuální výzvu k podávání žádostí o poskytnutí podpory z Integrovaného operačního programu, oblasti intervence 3.4 – Služby v oblasti bezpečnosti ...

27. června 2014: Revize výzev č. 4 a 13 v o.i. 4.1 Národní podpora cestovního ruchu

27. června 2014: Revize příruček u oblastí intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví a oblasti 2.1 Zavádění ICT v územní veřejné správě.

25. června 2014: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlašuje 25. června 2014 kontinuální výzvu k podávání žádostí o poskytnutí podpory z Integrovaného operačního programu, prioritní osy 4.1a a 4.1b – Národní podpora cestovního ruchu ...

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven