Jste zde: Úvodní strana > Novinky

Novinky

22. dubna 2014: Výzva pro zajištění efektivní hlasové a datové komunikace složek IZS je prodloužena do 23. 5. 2014. Také došlo k navýšení alokace 85% podílu ERDF na 545 850 000 Kč.

Foto: Lukáš Jasanský

7. dubna 2014: Poznejte projekt na obrázku, zaškrtněte správné odpovědi a vyhrajte hodnotné ceny. V týdnu od 7. 4. do 13. 4. 2014.

4. dubna 2014: S platností od 4. dubna 2014 byla aktualizována Příručka pro žadatele a příjemce ve výzvě č. 23, o. i. 3.4 IOP. Úpravy se týkaly pravidel publicity (viz příloha č. 8 Příručky) a specifikace podporovaných aktivit (viz ...

4. dubna 2014: Od března 2014 jsou platné aktualizované "náležitosti dokladování."

24. března 2014: Seminář je určený pro žadatele podpory z oblasti intervence 3.4 IOP, výzva 23 max. 3 zástupci dohromady za každý kraj a ZZS.

21. března 2014: Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásí v druhé polovině dubna 2014 kontinuální výzvu pro oblast intervence 5.1 IOP Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví. Aktualizace informací k 15.4.2014.

12. března 2014: Slavnostní zahájení 2. etapy projektu „Centrum stavitelského dědictví v Plasích“ podpořeného z Integrovaného operačního programu se koná 13. března 2014 od 12,30 hod. v hlavní budově hospodářského dvora Národní ...

11. března 2014: K datu 28. února 2014 byla ukončena realizační fáze projektů operace “Zvýšení akceschopnosti Hasičského záchranného sboru České republiky pro záchranné a likvidační práce při živelních pohromách.“

7. března 2014: Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu z Integrovaného operačního programu - zajištění efektivní hlasové a datové komunikace složek IZS při řešení mimořádných událostí ...

7. března 2014: K datu 28. února 2014 byla ukončena realizační fáze projektů operace “Pořízení moderní techniky a technologií Hasičského záchranného sboru České republiky pro zvýšení kvality řešení mimořádných událostí“ (ve zkratce ...

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven