Jste zde: Úvodní strana > Novinky

Novinky

28. srpna 2014: Evropská komise schválila projekt „Připravenost Hasičského záchranného sboru České republiky k řešení povodní“, který je spolufinancovaný z EU, konkrétně z Integrovaného operačního programu (IOP). Umožní Hasičskému ...

27. srpna 2014: Srpnový IOP pod lupou přináší nejen novinky z Integrovaného operačního programu, ale i pohled na přípravy období 2014 - 2020. O přípravách nového období jsme si povídali s Davidem Sventkem, novým ředitelem odboru ...

26. srpna 2014: V Pardubicích se 24. září uskuteční od 9.00 hodin konference IOP a IROP: Úspěchy a nové cíle. Věnována bude aktuálnímu přechodu od Integrovaného operačního programu (IOP) a regionálních operačních programů (ROP) k ...

11. srpna 2014: Na kladenském sídlišti Kročehlavy dnes slavnostně otevřeli Park setkávání. Jeho revitalizace proběhla díky podpoře Integrovaného operačního programu ve výši 2,7 milionu korun pro statutární město Kladno. Park pomůže ...

11. srpna 2014: Půl roku od zahájení příjmu žádostí Komerční banka poskytla již 50 zvýhodněných úvěrů z finančního nástroje JESSICA na projekty v hodnotě 200 milionů korun. Za tyto peníze z Evropského fondu regionálního rozvoje ...

30. července 2014: Změna výzvy se týká ukončení realizace schválených IPRM z původního termínu 30. 6. 2015 na nový termín 30. 11. 2015.

23. července 2014: S platností od 14. 7. 2014 byla aktualizována Příručka pro žadatele a příjemce ve výzvě č. 11. K aktualizaci Příručky dochází v souvislosti s opětovným doplněním povinnosti zajistit souhlasné stanovisko MV-GŘ HZS ČR ...

21. července 2014: S platností od 21. 7. 2014 byla aktualizována Příručka pro žadatele a příjemce ve výzvě č. 20. Úpravy se týkaly kapitoly k podmínkám zadávání veřejných zakázek, aktualizovány byly také přílohy Závazné postupy pro ...

10. července 2014: S platností od 11. 7. 2014 je aktualizován text 25. výzvy, oblast intervence 4.1 Národní podpora cestovního ruchu. Úpravy se týkají informací ke způsobilým výdajům a vícecílovosti. Text výzvy byl tímto uveden v ...

4. července 2014: Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví je poslední výzvou. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlásilo 25. dubna 2014 výzvu pro podávání žádostí o finanční podporu kulturního dědictví v Integrovaném ...

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven