Jste zde: Úvodní strana > Novinky > Nové číslo čtvrtletníku IOP pod lupou

Nové číslo čtvrtletníku IOP pod lupou

08.12.2011: Řídicí orgán IOP vydává dvanácté číslo newsletteru IOP pod lupou, který vám přináší informace o aktuálním dění v Integrovaném operačním programu.


Podzim je tradičně bohatým obdobím nejen na život zpříjemňující zemědělské produkty jako hrozny révy vinné, ale i na události a důležité mezníky v životě strukturálních fondů. Kvalita života se měří nejen kvalitou bydlení, ale také možnostmi pro volný čas nebo občanskou vybaveností, která se v místě bydliště nachází. Snažíme se proto v IOP revitalizovat i některá z problémových sídlišť a alespoň částečně řešit problémy nahromaděné z dob minulých, kdy sídliště měla plnit hlavně jedinou funkci – obytnou. O výsledcích těchto snah se můžete přesvědčit v publikaci Revitalizace sídlišť – Integrované plány rozvoje měst v IOP, kterou Řídicí orgán Integrovaného operačního programu ve spolupráci s Centrem pro regionální rozvoj ČR vydal. Na téma revitalizace sídlišť, resp. Integrované plány rozvoje měst (IPRM), jsme uspořádali ve dnech 13.–14. října v Písku výroční konferenci IOP. Mezi účastníky úspěšné konference patřili jak představitelé všech 41 zapojených měst do realizace IPRM, ale také další zástupci, kteří se na zlepšení života na sídlištích podílejí.
Nejdůležitějším mezníkem za dosavadní období života Integrovaného operačního programu je však splnění pravidla N+3. To znamená, že každý závazek členské země přijatý vůči Evropské komisi musí být splněn do tří let od přijetí tohoto závazku. Prvním rokem kdy se toto pravidlo aplikuje je rok 2011 a IOP patří mezi úspěšné operační programy, kterým se podařilo toto pravidlo naplnit. V rovině financí to znamená, že do konce roku 2011 bude v IOP vůči EK vykázáno a schváleno přibližně 250 milionů EUR.

O dalších dosažených výsledcích se můžete dočíst v aktuálním čísle newsletteru, v kterém jsme se zaměřili primárně na projekty realizované v regionu Střední Morava.

Soubory ke stažení