Jste zde: Úvodní strana > Novinky > 16. zasedání Monitorovacího výboru ...

16. zasedání Monitorovacího výboru Integrovaného operačního programu

24.11.2015: Dne 19. listopadu proběhlo 16. zasedání Monitorovacího výboru Integrovaného operačního programu (dále také MoV IOP) v Klášteře Dominikánů v Praze.
Zasedání MoV IOP proběhlo dle schváleného programu. MoV IOP vzal na vědomí plnění závěrů a doporučení z 15. zasedání Monitorovacího výboru IOP a Zprávu o realizaci IOP k 30. 9. 2015. Řídící orgán IOP zašle členům MoV IOP v prvním pololetí roku 2016 formou per rollam údaje o dočerpání alokace programu. Další zasedání MoV IOP se bude konat na podzim r. 2016 s cílem schválit Závěrečnou zprávu programu.