Jste zde: Úvodní strana > Novinky > Aktualizace zákona č.218/2000Sb, která ...

Aktualizace zákona č.218/2000Sb, která přináší novou povinnost pro příjemce z řad krajů, měst a obcí

31.01.2014: Zákonem č. 501/2012 Sb., kterým byl aktualizován zákon č. 218/2000 Sb. a který nabyl účinnosti ke dni 1.1.2013, došlo k rozšíření pojmu „peněžní prostředky státní pokladny“ upraveného v §3 písm. h zákona 218/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
Výše uvedenou novelou byly do § 3 písm. h pod pojem „peněžní prostředky státní pokladny“ nově zařazen bod 11, tj. prostředky na účtech územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí určených k příjmu dotací a návratných finančních výpomocí ze státního rozpočtu, státních fondů, Národního fondu a bod 12, tj. prostředky na účtech Regionálních rad regionů soudržnosti určených k příjmu dotací a návratných finančních výpomocí ze státního rozpočtu a Národního fondu na financování programů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie podle zákona upravujícího podporu regionálního rozvoje.
 
Jelikož ustanovení §33 odst. 2 stanovuje, že „účty podřízené státní pokladně vede Česká národní banka“, mají všechny územně samosprávné celky, dobrovolné svazky obcí a Regionální rady regionů soudržnosti povinnost mít za účelem příjmu dotací/návratných finančních výpomocí zřízený účet u ČNB.
 
Bez dodržení této povinnosti nelze výše uvedeným subjektům dotaci/návratnou finanční výpomoc poskytnout, protože by se tím poskytovatel dotace/návratné finanční výpomoci dopustil porušení zákona.