Jste zde: Úvodní strana > Novinky > Další tři výzvy v programu IOP

Další tři výzvy v programu IOP

19.02.2009: Praha, 08. prosince 2008: Začátkem prosince byly vyhlášeny další tři výzvy z programu IOP, které zahrnují modernizaci veřejné správy, zavádění ICT v územní veřejné správě a národní podporu využití kulturního dědictví. Ministerstvo vnitra vyhlásilo kontinuální výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v Integrovaném operačním programu v oblasti Zavádění ICT v územní veřejné správy a k 3. prosinci kontinuální výzvu v oblasti Rozvoje informační společnosti ve veřejné správě .

Ministerstvo kultury vyhlásilo kontinuální výzvu v oblasti Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví: vytváření a zefektivňování národních metodických center pro vybrané oblasti kulturního dědictví; realizace vzorových projektů obnovy a využití nejvýznamnějších součástí nemovitého památkového fondu ČR.

Celkově se jedná o více než 8,6 mld. Kč z prostředků Evropské unie, které přispějí k realizací významných projektů.

Podpora u výzev vyhlášených ministerstvem vnitra se zaměřuje na vytváření a rozvoj registrů veřejné správy, komunikační infrastruktury a přístupová místa veřejné správy. Výsledkem bude efektivnější veřejná správa a kvalitnější prostředí pro poskytování veřejných služeb. Dalším efektem by mělo být rozšíření kontaktních míst Czech POINT do všech obcí. V případě výzvy vyhlášené ministerstvem kultury budou realizovány zejména projekty obnovy a využití významných památek, tj. národních kulturních památek, památek UNESCO. Více informací k výzvám na webu strukturálních fondů.