Jste zde: Úvodní strana > Novinky > Doplňující informace GŘHZS pro žadatele ...

Doplňující informace GŘHZS pro žadatele v rámci výzvy č. 11 IOP

26.05.2011:

k povinné příloze „Souhlasné stanovisko MV- GŘ HZS CR pro projekty krajských složek (krajské standardizované projekty krajských ředitelství PČR, krajských HZS a ZZS) v rámci podaktivit výzvy II, III a IV a centrálního projektu PČR k věcné a technologické konzistenci navrhovaného řešení s celkovou architekturou „operačních středisek“ (dále jen „souhlasné stanovisko“), kterou žadatel předloží spolu se žádostí o finanční podporu/žádostí o změnu projektu: