Jste zde: Úvodní strana > Novinky > Památkové objekty mají šanci na podporu ...

Památkové objekty mají šanci na podporu z IOP

26.02.2014: Dotazníkové šetření do 14. 3. 2014.
Vážení respondenti,
obracíme se na vás se žádostí o vyplnění dotazníku ke zjištění připravenosti projektů v oblasti intervence 5.1 IOP - Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví. Řídicí orgán IOP vyhlásí výzvu k předkládání žádostí o dotaci, pokud zjistí dostatek připravených projektů.  Hledáme projekty, které se vztahují k jedné nebo několika z následujících aktivit:

a)      obnova a využití památkových nebo jiných vhodných objektů pro poskytování odborných kulturních služeb jako jsou expertízy, konference, prezentace kulturního dědictví, vzdělávací akce, workshopy; podmínkou je vlastní nebo smluvně zajištěná síť pracovišť na území většiny regionů NUTS2;

b)      obnova a využití památkových objektů či souborů zapsaných na Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO, Seznamu kandidátů na zápis do tohoto seznamu nebo zapsaných v Ústředním seznamu kulturních památek jako národní kulturní památka; obnova a využití ucelených tematických souborů kulturních památek ležících na území většiny regionů NUTS 2

c)       centra pro poskytování kulturních služeb v oblastech soudobého umění, knihovnictví, filmu, hudby, soudobých uměleckých řemesel, zajišťovaná celostátně působícími nestátními neziskovými organizacemi.

Podrobnější informace k oblasti intervence 5.1 jsou uvedeny v Programovém dokumentu IOP na straně 147, dostupném na adrese     http://www.strukturalni-fondy.cz/getmedia/0ab57a42-707d-436c-8fca-f3d1efb85a2f/Programovy-dokument-IOP_16122013.pdf [PDF, 3.11MB]
V případě dotazů se obraťte na Mgr. Martinu Fišerovou (tel.: 224 861 559martina.fiserova@mmr.cz) nebo Ing. Annu Vilímovou (tel.: 224 861 489, anna.vilimova@mmr.cz).
Dotazníky vyplňujte nejpozději do 14. března 2014.
Děkujeme Vám za spolupráci. Řídicí orgán IOP
Opište text z obrázku:

Štítky:

5.1, dotaznik, pamatky