Jste zde: Úvodní strana > Novinky > Evropská komise pochválila přístup města ...

Evropská komise pochválila přístup města Most k sociálnímu začleňování

31.03.2010: Na konferenci "EU projects in Favour of the ROMA Community" konané v Bruselu 13. 3. 2010 zástupci města Most představili záměry Integrovaného plánu rozvoje města - DEMOS. Záměrem konference byla diskuse o zapojení programů EU do podpory sociálního začleňování romské menšiny.
Konference vycházela z výběru nejúspěšnějších projektů financovaných v programech Evropské komise. Zástupci EK v diskusi zdůraznili komplexní přístup k řešení problému a též povinnost zakomponovat střednědobý výhled. Představitelé města Most prezentovali cíle a opatření Integrovaného plánu rozvoje města, aktivity pracovní skupiny a příklady projektů realizovaných v minulém programovém období. Prezentace byla velmi úspěšná neboť Evropská komise ocenila přístup města Most jako příklad velmi dobré praxe, který naplňuje všechny požadavky a představy EK a pochválila aktivitu místní politické autority k řešení problémů.
Na konferenci dále zaznělo, že otázka sociálního vyloučení bude jedním z cílů společné evropské politiky v následujícím období. Rovněž bylo zdůrazněno, že investice do integrace jsou finančně méně náročné než financování problémů vyplývající z přehlížení problémů nebo neřešení situace. V Integrovaném operačním programu je podporováno 41 Integrovaných plánů rozvoje měst, které jsou zacíleny na Zlepšení prostředí v problémových sídlištích. K 31. 3. 2010 bylo v této tématické oblasti předloženo 203 projektů v celkovém objemu 625 mil Kč.
Více informací k IPRM naleznete na www.strukturalni-fondy.cz/iop/5-2