Jste zde: Úvodní strana > Novinky > Externí hodnotitelé pro projekty IOP a ...

Externí hodnotitelé pro projekty IOP a OP LZZ

04.08.2009:
Odbor strukturálních fondů Ministerstva vnitra - Zprostředkující subjekt Integrovaného operačního programu a Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost hledá externí hodnotitele pro hodnocení projektů.

Hodnotitelé se hledají pro hodnocení projektů v oblastech intervence:
 
Integrovaného operačního programu
1.1a), 1.1b) - Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě
2.1 - Zavádění ICT v územní veřejné správě
3.4 - Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik
 
a
 
Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost,
v oblasti podpory 4.1 - Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy.
  
Kvalifikační předpoklady:
  • znalost českého jazyka;
  • středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání;
  • minimálně 5 let relevantní praxe;
  • bezúhonnost (čistý trestní rejstřík);
  • způsobilost k právním úkonům.
Do databáze je zařazen pouze hodnotitel, který splňuje všechny výše uvedené podmínky
a vyplní všechny požadované údaje ve formulářích. Hodnotiteli nesmí být pracovníci útvarů, kteří zajišťují implementaci Evropského sociálního fondu (ESF) a Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) - tj. pracovníci Řídicího orgánu/Zprostředkujícího subjektu, kteří jsou přímo zapojeni do řízení a administrace daného globálního grantu a výběru grantových projektů nebo osoby, které se podílejí na tvorbě daného projektu.
 
V případě zájmu o spolupráci v Integrovaném operačním programu vyplňte prosím žádost
o registraci do databáze externích hodnotitelů IOP a Strukturovaný životopis (viz příloha)
a oba dokumenty zaslat elektronicky na e-mail: osf@mvcr.cz nebo poštou na adresu:
 
Odbor strukturálních fondů
Jindřišská 34
110 00 Praha
 
Pokud budete mít zájem o práci externího hodnotitele v Operačním programu Lidské zdroje a zaměstnanost, zaregistrujte se prosím přímodo databáze zřízené Ministerstvem práce a sociálních věcí na webových stránkách – http://hodnotitele.mpsv.cz    .
 
Více informací o Operačním programu Lidské zdroje a zaměstnanost můžete nalézt
na www.esfcr.cz     nebo na www.strukturalni-fondy.cz/oplzz.
 
Více informací o Integrovaném operačním programu můžete nalézt
na www.strukturalni-fondy.cz/iop.

Soubory ke stažení