Jste zde: Úvodní strana > Novinky > Hospital Kuks dostal díky Integrovanému ...

Hospital Kuks dostal díky Integrovanému operačnímu programu nový vzhled

23.03.2015: Dnes proběhlo slavnostní otevření zrekonstruované části Hospitalu Kuks. Projekt KUKS – GRANÁTOVÉ JABLKO byl realizován v rámci Integrovaného operačního programu.
Barokní areál Kuks již delší dobu chátral a byl v neuspokojivém stavu. Byl to opravdu smutný pohled. Záměrem projektu je rozvinout nové aktivity, které budou s ohledem na historii areálu odpovídat tomu, že se jedná o jedinečnou evropskou památku,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.
 
Projekt nesoucí název KUKS – GRANÁTOVÉ JABLKO vznikl s hlavním cílem oživit dnes takřka nevyužívané a zchátralé prostory hospitalu nacházející se v barokním areálu Kuks. Došlo ke změnám v podobě obnovy areálu a vzniku edukačního centra, které odpovídají potřebám a přístupům 21. století. Vedle nové expozice muzea farmacie byly např. obnoveny interiéry památky, renovováno nádvoří a bylinková zahrada za hospitalem. Po provedení vzorové stavební obnovy areálu zde budou probíhat aktivity zaměřené na širokou i odbornou veřejnost. Projekt vytvořil podmínky pro edukační programy, využívající nové přístupy (zážitková pedagogika, kombinace výuky v interiérech a exteriérech) i moderní technologie a cílené na organizované skupiny i jednotlivce z řad široké veřejnosti v oblastech farmacie, historie, památkové péče a oblasti environmentální. K dispozici budou rovněž studijní a badatelské prostory v podobě odborných knihoven a studijních depozitářů.
 
Projekt je vzorovou ukázkou synergií operačních programů v období 2007-2013, protože díky návazné výzvě ROP Severovýchod k projektu Hospital Kuks z IOP byly podpořeny projekty na podporu cestovního ruchu v obci Kuks a okolí. Projekt CZ.1.06/5.1.00/01.06155 Kuks – Granátové jablko byl realizován v 1. výzvě v oblasti intervence 5.1 Integrovaného operačního programu. Příjemcem dotace je Národní památkový ústav. Celkové způsobilé výdaje projektu činí 440 082 059 Kč (podíl EU 374 069 750 Kč, podíl státního rozpočtu 66 012 308 Kč).

Otevření projektu veřejnosti se plánuje od 28.3.2015. Závěrečná konference projektu z Integračního operačního programu je plánována na 12. května 2015. Termín dokončení projektu je 31.5.2015.
 

Mediální galerie