Jste zde: Úvodní strana > Novinky > Informace ke změně delegovaných činností ...

Informace ke změně delegovaných činností v rámci Integrovaného operačního programu

02.07.2012:
V rámci Integrovaného operačního programu dochází od 1. 7. 2012 ke změně delegovaných činností v oblastech intervence 2.1 a 3.4 z Ministerstva vnitra ČR (zprostředkující subjekt IOP) na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (Řídící orgán IOP) a Centrum pro regionální rozvoj ČR. Jedná se o projekty ICT v územní veřejné správě a projekty k zajištění bezpečnosti obyvatel České republiky, www.kvalitazivota.eu    .
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, které vykonává roli Řídícího orgánu Integrovaného operačního programu, očekává od této změny zrychlení administrace a čerpání v rámci Integrovaného operačního programu.
Pro příjemce se z hlediska vyplacení dotace a realizace projektu nic nemění, kontaktní osobou pro ně nadále zůstává Centrum pro regionální rozvoj ČR.
Aktualizované Příručky pro žadatele a příjemce včetně příloh jsou zveřejněny na webových stránkách www.strukturalni-fondy.cz/iop, www.osf-mvcr.cz     a www.crr.cz    .
Dne 10. 7. 2012 se uskuteční od 10.00 hod v hotelu Barceló Praha, Na Strži 32, Praha 4 seminář pro příjemce, kde budou příjemcům představeny a vysvětleny veškeré změny.