Jste zde: Úvodní strana > Novinky > Jablunkov a Bernartice and Odrou získaly ...

Jablunkov a Bernartice and Odrou získaly jako první finanční podporu na zpracování územního plánu

05.05.2009: Město Jablunkov a obec Bernartice nad Odrou získaly jako první v rámci probíhající výzvy finanční podporu na zpracování územního plánu z Integrovaného operačního programu (IOP). Žádosti o dotaci je stále možné podávat.
Ministr pro místní rozvoj dne 28. dubna 2009 schválil dotaci na zpracování územního plánu v rámci IOP oblasti intervence 5.3 Modernizace a rozvoj systémů tvorby územních politik, podporované aktivity 5.3b) podpora tvorby územních plánů obcí s ohledem na udržitelný rozvoj území pro město Jablunkov a obec Bernartice nad Odrou. Další žádosti na územní plány jsou průběžně vyhodnocovány.

Celkový finanční objem výzvy je 223 280 000 Kč. Podpora je poskytována formou dotace pro individuální projekty. Podíl spolufinancování z Evropského fondu pro regionální rozvoj bude pro všechny projekty ve výši 85 % celkových způsobilých výdajů, zbylých 15 % tvoří národní spolufinancování hrazené ze státního rozpočtu. Maximální přípustná výše celkových způsobilých výdajů projektu činí 3 miliony korun.

Žádost o dotaci na územní plán je možné i nadále podávat na Pobočkách Centra pro regionální rozvoj ČR, více informací naleznete v textu výzvy a v Příručce pro žadatele a příjemce pro oblast intervence 5.3 b).

Ministerstvo pro místní rozvoj uspořádalo dne 30. března 2009 v Pardubicích pro žadatele a příjemce seminář zaměřený na podporu tvorby a aktualizace územních plánů obcí s ohledem na udržitelný rozvoj území.Více informací ze semináře naleznete zde    . Pořádání těchto seminářů je hrazeno z technické pomoci IOP.

MMR také vydalo leták     s informacemi k nyní probíhající výzvě na podporu územních plánů. Leták obsahuje i základní ustanovení stavebního zákona o pořizování územních plánů.