Jste zde: Úvodní strana > Novinky > MMR proplatilo první projekt na ...

MMR proplatilo první projekt na revitalizaci veřejného prostranství sídliště v Písku.

07.05.2010: Ministerstvo pro místní rozvoj proplatilo z Integrovaného operačního programu první 4 miliony Kč na revitalizace veřejného prostranství sídliště Stínadla v Písku. Cílem projektu bylo vybudování zpevněné plochy pro parkování, komunikaci pro pěší v areálu mezi obytnými domy, výsadba stromů a osazení laviček. Sídliště je součástí problémové lokality, jejíž komplexní rekonstrukce je součástí Integrovaného plánu rozvoje města Písek – zóna Portyč.
V programu IOP ministerstvo eviduje 244 žádostí o podporu v oblasti „Zlepšení prostředí v problémových lokalitách“. Celkový objem investice na jejich podporu představuje necelou 1 miliardu korun. Projekty jsou zaměřeny na regenerace bytových domů a revitalizace veřejných prostranství.

I přes specifické územní vymezení (problémové lokality měst, pro kterou je schválen IPRM) je téměř ve všech městech stále zájem ze strany žadatelů o finanční prostředky z IOP. V tomto případě je nutné ocenit aktivitu jednotlivých měst a poboček Centra pro regionální rozvoj, které poskytují bezplatné komplexní poradenství při přípravě i realizaci projektu.

Mezi pozitiva IOP oproti programu Zelená úsporám patří garantovaná míra podpory 40% pro všechny žadatele, která není závislá na výši úspory energie v projektu. Náročnější podmínka výběru dodavatele prostřednictvím zadávacího řízení je v dnešní ekonomické situaci vykompenzována nižší vysoutěženou cenou.

Více informací k IPRM naleznete na www.strukturalni-fondy.cz/iop/5-2.