Jste zde: Úvodní strana > Novinky > Ministr pro místní rozvoj podepsal další ...

Ministr pro místní rozvoj podepsal další rozhodnutí o přidělení dotací na územně analytické podklady

19.02.2009: Ministr pro místní rozvoj podepsal další rozhodnutí o přidělení dotací ze státního rozpočtu a strukturálních fondů EU v rámci Integrovaného operačního programu, prioritní osy 5 Národní podpora územního rozvoje, oblast intervence 5.3 Modernizace a rozvoj systémů tvorby územních politik, podporované aktivity 5.3 a) Podpora při zavádění územně analytických podkladů obcí (v úrovni obcí s rozšířenou působností) a krajů.
Zdroj: MMR - press