Jste zde: Úvodní strana > Novinky > Národní základna humanitární pomoci ...

Národní základna humanitární pomoci spolufinancovaná z Integrovaného operačního programu slaví 5 let

03.11.2015: Před pěti lety byla slavnostně otevřena Národní základna humanitární pomoci spolufinancovaná z Integrovaného operačního programu v areálu Hasičského záchranného sboru České republiky ve Zbirohu.
Ta je využívána za účelem příjmu humanitární pomoci ze zahraniční i za účelem organizace materiální pomoci do zahraničí. Soustředění materiálu do jednoho skladového prostoru umožňuje časové, personální i finanční úspory. Základna umožňuje zkrácení doby reakce, zvýšení efektivnosti a zlepšenou koordinací příjmu, také se zrychlí manipulace a distribuce humanitární pomoci.  Za dobu svého zatím relativně krátkého fungování z jejích skladů a jejím prostřednictvím byla poskytnuta nejedna humanitární pomoc. Připomeňme alespoň materiální pomoc Bulharsku, Srbsku, Bosně a Hercegovině nebo Ukrajině. Pomoc putovala ale i do vzdálenějších míst, do Japonska nebo Nepálu. V posledních měsících, v souvislosti s uprchlickou krizí, byly vyslány soupravy ubytovacích stanů do Maďarska, Chorvatska a Slovinska.
 
Dne 31. října 2015 uplynulo 5 let od ukončení realizační fáze projektu Národní základna humanitární pomoci, který byl realizován se spolufinancováním z Integrovaného operačního programu
 
Za dobu své činnosti byly kapacity Národní základny humanitární pomoci mnohokrát prověřeny, a to nejen při vysílání a příjmu humanitární pomoci, které jsou hlavní náplní činnosti základny, ale i při řadě dalších aktivit (taktická cvičení, zabezpečení týlových činností apod.). V letošním roce byla například soustředěna a vlastními vozidly převezena humanitární pomoc pro postižené oblasti na Ukrajině, v roce 2014 byla soustředěna a vlastními vozidly převezena humanitární pomoc do republik Bosna a Hercegovina a Srbska, v roce 2013 byl připraven a vyskladněn materiál pro Ústecký kraj, Středočeský kraj, Hlavní město Praha, Plzeňský kraj, Karlovarský kraj a Liberecký kraj, které byly zasaženy povodněmi.
 
Činnost Národní základny humanitární pomoci bude v rámci působnosti Hasičského záchranného sboru České republiky nadále zajišťována. Od roku 2016 bude Národní základna humanitární pomoci doplněna o Sklad prostředků nouzového přežití obyvatelstvu, který je budován projektem Připravenost Hasičského záchranného sboru České republiky k řešení povodní a který bude tvořit tzv. předsunutý sklad Národní základny humanitární pomoci. 
 
Projekt Národní základna humanitární pomoci byl v letech 2009 – 2010 realizován se spolufinancováním z Integrovaného operačního programu. Spočíval ve vybudování min. 2 500 m2 nových kapacit pro efektivní zajištění poskytování humanitární pomoci a pořízení odpovídající techniky pro manipulaci, přepravu a distribuci humanitární pomoci z nebo do základny nebo na jakékoliv místo určení. Projekt vytvořil potřebnou infrastrukturu pro příjem a poskytování humanitární pomoci, která je garantem urychlení a zdokonalení poskytovaných veřejných služeb v této oblasti v České republice. Zrychlením dodávek humanitární pomoci do zahraničí dojde ke zlepšení vnímání České republiky jako země poskytující včasnou pomoc, čímž může dojít k růstu její prestiže.
 
Více o projektu Národní základna humanitární pomoci:
www.hzscr.cz/zakladnazbiroh    
 
Film o projektu Národní základna humanitární pomoci:
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/Integrovany-OP/Novinky_article/Videoserial-o-projektech-IOP-na-youtube
 
Tiskové zprávy a mediální výstupy k činnosti Národní základny humanitární pomoci:
http://www.hzscr.cz/clanek/archiv-realizovanych-projektu-napsali-o-nas.aspx    
 
Fotodokumentace stavu před realizací projektu Národní základna humanitární pomoci:
http://www.hzscr.cz/clanek/narodni-zakladna-humanitarni-pomoci-720509.aspx    

Mediální galerie