Jste zde: Úvodní strana > Novinky > Národní základna humanitární pomoci ...

Národní základna humanitární pomoci vyslala pomoc do Maďarska

04.09.2015: S využitím výstupů projektu "Národní základna humanitární pomoci" Integrovaného operačního programu byla v červnu, resp. červenci 2015 vyslána a dopravena humanitární pomoc do Maďarska. Humanitární pomoc byla soustředěna v prostorech Národní základny humanitární pomoci, zde byl materiál kontrolován, balen, páskován, uložen na palety a naložen na vozidla, kterými Národní základna humanitární pomoci disponuje a která byla v rámci projektu pro tyto účely pořízena.
Jednalo se o 50 vojenských stanů, které budou sloužit pro ubytování uprchlíků v Maďarsku. Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru poskytlo Maďarsku 50 vojenských stanů na základě žádosti, kterou Maďarská republika oficiálně podala přes operační středisko Evropské komise.
 
Projekt Národní základna humanitární pomoci byl v letech 2009 – 2010 realizován se spolufinancováním z Integrovaného operačního programu (dále jen IOP). IOP na něj přispěl částkou téměř 53 milionů korun. Spočíval ve vybudování min. 2 500 m² nových kapacit pro efektivní zajištění poskytování humanitární pomoci a pořízení odpovídající techniky pro manipulaci, přepravu a distribuci humanitární pomoci z nebo do základny nebo na jakékoliv místo určení. Projekt vytvořil potřebnou infrastrukturu pro příjem a poskytování humanitární pomoci, která je garantem urychlení a zdokonalení poskytovaných veřejných služeb v této oblasti v České republice. Zrychlením dodávek humanitární pomoci do zahraničí dojde ke zlepšení vnímání České republiky jako země poskytující včasnou pomoc, čímž může dojít k růstu její prestiže.