Jste zde: Úvodní strana > Novinky > Navýšení finančního objemu o 1,1 mld. Kč ...

Navýšení finančního objemu o 1,1 mld. Kč ve výzvě 5.1 IOP

16.10.2009:
Ministerstvo kultury ČR oznamuje, že z důvodu finančního převisu předložených projektů v rámci aktivity 5.1b) v Integrovaném operačním programu v rámci 1. kontinuální výzvy pro prioritní osu 5 Národní podpora územního rozvoje, oblast intervence 5.1 „Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví“, aktivity 5.1b)  „Realizace vzorových projektů obnovy a využití nejvýznamnějších součástí nemovitého památkového fondu ČR“, bylo schváleno navýšení finančního objemu o 1,1 mld. Kč. Alokace této aktivity je navýšena na celkový objem 5 mld. Kč.
 
 
Zároveň zůstává v platnosti ukončení příjmu žádostí pro aktivitu 5.1b) k 29. 10. 2009.