Jste zde: Úvodní strana > Novinky > Nové letáky v IOP

Nové letáky v IOP

11.06.2010: Řídicí orgán Integrovaného operačního programu připravil letáky pro potenciální příjemce a žadatele v oblastech intervence 4.1 Národní podpora cestovního ruchu a 5.2 Zlepšení prostředí v problémových sídlištích.
Leták k oblasti intervence 4.1 Národní podpora cestovního ruchu je zaměřen na aktivitu d) Prezentace a propagace kulturního a přírodního bohatství, kulturního průmyslu a služeb s využitím pro cestovní ruch na národní úrovni.

Leták k oblasti intervence 5.2 přináší informace o podporované oblasti, jejímž hlavním záměrem je podpora v oblasti bydlení, směrovaná na aktivity zacílené na prevenci sociálního úpadku, prevenci segregace a vzniku ghett vyloučených osob na sídlištích. Podpora se soustředí na zlepšení kvality života ve velkých městech (nad 20 000 obyvatel) v oblasti bydlení.