Jste zde: Úvodní strana > Novinky > Nový a efektivnější systém komunikace ...

Nový a efektivnější systém komunikace podpořený z IOP začal být používán záchranáři ve Zlínském kraji

27.04.2015: V rámci projektu IOP, oblast intervence 3.4, „Jednotná úroveň informačních systémů operačního řízení a modernizace technologií pro příjem tísňového volání základních složek integrovaného záchranného systému“ dochází k výrazné kvalitativní změně užívaných technologií a zejména pak ke změnám v organizaci a postupech práce operačního střediska při zpracování tísňových výzev ve Zlínském kraji.
V rámci projektu Integrovaného operačního programu, oblast intervence 3.4 – Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik, „Jednotná úroveň informačních systémů operačního řízení a modernizace technologií pro příjem tísňového volání základních složek integrovaného záchranného systému“ dochází k výrazné kvalitativní změně užívaných technologií a zejména pak ke změnám v organizaci a postupech práce operačního střediska při zpracování tísňových výzev.Cena projektu byla 29,5 milionu korun, přičemž Zlínský kraj se na investici podílel 4,4 miliony korun. Zbývající částka je hrazena z prostředků EU.

Zřetelně nejpodstatnější změnou je přechod od jednostupňového systému zpracování výzev k systému dvojstupňovému. To v praxi znamená, že tísňovou výzvu nejprve přijme operátor zodpovědný za přesnou lokalizaci místa zásahu a určení typu výjezdové skupiny dle zdravotního stavu pacienta nebo charakteru zásahu. Informace následně předá operátorovi řídícímu provoz, který vyšle do místa události nejrychleji dostupnou výjezdovou skupinu. V rámci České republiky začíná pracovat většina operačních středisek zdravotnických záchranných služeb právě tímto systémem. Nová technologie také umožňuje operátorovi zůstávat v nutných případech v kontaktu s volajícím po celou dobu do příjezdu výjezdové skupiny do místa zásahu. Řízení výjezdových skupin jedním operátorem navíc provoz výrazně zefektivňuje a zpřehledňuje.

Celý systém by samozřejmě nemohl fungovat bez použití nejmodernějších technologií, jakými jsou lokalizace volajícího, nabídka nejbližší výjezdové skupiny dle údajů z GPS nebo rozesílání informací ostatním složkám Integrovaného záchranného systému (IZS) pomocí datových vět včetně avizování příjezdu a zdravotního stavu pacienta do zdravotnického zařízení, a to přímo ze sanitního vozu prostřednictvím datového přenosu. Novinkou je i přechod k digitálnímu rádiovému systému Matra-Pegas, který je určen pro všechny složky IZS a v případě jejich nasazení na jednom místě umožňuje operativně koordinovat jejich činnost. Závěrečným krokem pak bude napojení operačního střediska na Národní informační systém IZS, který bude umožňovat součinnost a spolupráci operačních středisek v rámci celé České republiky, včetně sdílení společných mapových podkladů.