Jste zde: Úvodní strana > Novinky > Pozvánka na informační workshop IOP a OPLZZ

Pozvánka na informační workshop IOP a OPLZZ

19.02.2009: Ministerstvo vnitra si dovoluje pozvat žadatele o podporu v prioritních osách č. 1. Modernizace veřejné správy a č. 2.1 Zavádění ICT v územní veřejné správě z IOP a č. 4.1 Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy z OPLZZ na informační workshop 26. února 2009 v Praze, hotel Don Giovanni.

Informace o workshopu, který připravuje Ministerstvo vnitra pro potenciální žadatele o podporu ze strukturálních fondů v prioritních osách

č. 1. Modernizace veřejné správy a č. 2.1. Zavádění ICT v územní veřejné správě z Integrovaného operačního programu

a č. 4.1. Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

Workshop je určen pro obce s matričními úřady a jimi zřizované organizace, krajské úřady a jimi zřizované organizace, svazky obcí.

Místo konání - hotel Don Giovanni, Praha, termín konání - 26. února 2009, 9-14 h. za účasti zástupců z Evropské komise

Podrobné informace a online registrace na www.mv-workshop.cz    .

Úlohou workshopu je oboustranná výměna informací a to zejména:

o aktuálních výzvách pro strategické projekty v oblastech podpory:

  • č. 1a) a 1b) Modernizace veřejné správy v Integrovaném operačním programu - prezentace o projektech pro naplnění cílů eGovernmentu,
  • č. 4.1 Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy v Operačním programu Lidské zdroje a zaměstnanost
     

o zkušenostech z vyhlášených výzev pro územní samosprávy:

  • č. 2.1 Zavádění ICT v územní veřejné správě Integrovaného operačního programu,
  • č. 4.1 Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost.

o přípravě dalších výzev v 1. pololetí 2009.

S případnými dotazy se prosím obracejte na Mgr. Kateřinu Lisnerovou, tel. 974 818 493, e-mail: lisnerova@mvcr.cz.