Jste zde: Úvodní strana > Novinky > Při řešení mimořádných událostí pomáhají ...

Při řešení mimořádných událostí pomáhají peníze z Integrovaného operačního programu

11.03.2014: K datu 28. února 2014 byla ukončena realizační fáze projektů operace “Zvýšení akceschopnosti Hasičského záchranného sboru České republiky pro záchranné a likvidační práce při živelních pohromách.“
Operace Živelní pohroma zahrnovala třináct projektů hasičských záchranných sborů krajů a jeden projekt Záchranného útvaru Hasičského záchranného sboru České republiky, které byly v letech 2012 – 2014 realizovány se spolufinancováním ze strukturálních fondů Evropské unie, konkrétně z Integrovaného operačního programu.

Uvedené projekty spočívaly v pořízení generačně nové a moderní speciální techniky určené pro řešení živelních pohrom (zejména povodní a bleskových povodní).

Nakoupeny byly soupravy požární kontejnerového nosiče, požární kontejnery nákladní a nakladače; nákladní automobily pro evakuaci; technické automobily pro práci potápěčů; autobusy; požární kontejnery technické; tahač návěsů s podvalníkem; stroj univerzální; smykem řízený nakladač; automobil sklápěcí; nosič kontejnerů; automobil evakuační vyprošťovací; rypadlo pásové; jeřáb automobilní; člun nafukovací s motorem.

V řadě případů byla technika pořízená z Integrovaného operačního programu nasazena při povodních v červnu 2013.  
Technika pořízená v rámci operace Živelní pohroma byla v únoru 2014 vyslána s humanitární pomocí do Slovinska postiženého hustým sněžením a následnou velmi silnou ledovkou, která zničila energetickou distribuční síť, poškodila železnici a minimálně 500 000 ha lesa.
 
Na projekty operace Živelní pohroma bylo v Integrovaném operačním programu určeno celkem 300 mil. Kč, z toho 85 % způsobilých nákladů spolufinancuje Evropská unie.

Oficiální tisková zpráva generálního ředitelství HZS ČR:
http://www.hzscr.cz/clanek/hasici-lepe-vybaveni-proti-zivelnim-pohromam.aspx