Jste zde: Úvodní strana > Novinky > Připravovaná výzva v oblasti cestovního ...

Připravovaná výzva v oblasti cestovního ruchu - 4.1d) IOP

22.06.2010: V připravované výzvě v oblasti intervence Národní podpora cestovního ruchu v Integrovaném operačním programu zaměřené na aktivitu d) „Prezentace a propagace kulturního a přírodního bohatství, kulturního průmyslu a služeb s využitím pro cestovní ruch na národní úrovni“ byla upravena definice oprávněného žadatele.
Oprávněnými příjemci pomoci ve srovnání s předchozí výzvou v této aktivitě jsou nestátní neziskové organizace a zájmová sdružení právnických osob působící v oblasti cestovního ruchu nejméně 3 roky. Od nově vyhlášené výzvy (29. 6. 2010) není vyžadována působnost organizace ve 4 regionech soudržnosti NUTS II.

Seminář k vyhlašované výzvě se uskuteční 29. 6. 2010 v pražském hotelu STEP.
Veškeré informace, včetně programu semináře, najdete zde.