Jste zde: Úvodní strana > Novinky > Prodloužena Výzva k předkládání žádostí ...

Prodloužena Výzva k předkládání žádostí do oblasti intervence IOP - Zlepšení prostředí v problémových sídlištích

14.11.2012: Řídící orgán IOP rozhodl o prodloužení Výzvy k předkládání žádostí do oblasti intervence IOP - Zlepšení prostředí v problémových sídlištích, která byla vyhlášena 16. července 2012. Původní datum, do kterého mohli zájemci o rozšíření zóny IPRM, popřípadě vytvoření zcela nové zóny podávat žádosti bylo do 17. prosince 2012. Nově se platnost Výzvy prodlužuje do data 31. března 2013. Žádosti se přijímají do 31. března 2013 do 16:00 v podatelně ministerstva pro místní rozvoj.

Výzva umožňuje městům s počtem obyvatel dvacet tisíc a více rozšířit buď stávající zóny v Integrovaných plánech rozvoje města (IPRM) realizovaných v IOP, nebo vytvořit zónu IPRM zcela novou, a to za účelem využití prostředků z finančního nástroje Jessica, jehož pilotní odzkoušení se bude v rámci IOP realizovat ještě ve stávajícím programovém období. Zájemci o zvýhodnění úvěr na podporu regenerace bytových domů budou moci díky tomuto novému finančnímu nástroji využít více jak 600 mil. Kč. Zájemci z řad měst mohou své žádosti o rozšíření zóny IPRM, popřípadě vytvoření zcela nové zóny podávat do 31. března 2013. Plný text výzvy je k dispozici na www.strukturální-fondy.cz/iop    .

Připojené soubory