Jste zde: Úvodní strana > Novinky > REVIZE PŘÍRUČEK A PŘÍLOH U VÝZEV Č. 1, 2 ...

REVIZE PŘÍRUČEK A PŘÍLOH U VÝZEV Č. 1, 2, 3, 6 A 8

27.06.2014: Revize příruček u oblastí intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví a oblasti 2.1 Zavádění ICT v územní veřejné správě.

Výzvy č. 1, 2 a 3 - pro oblast intervence 5.1: NÁRODNÍ PODPORA VYUŽITÍ POTENCIÁLU KULTURNÍHO DĚDICTVÍ

S platností od 27. 6. 2014 byly aktualizovány Příručky pro žadatele a příjemce ve výzvách č. 1, 2 a 3.  Úpravy se týkaly kapitoly k podmínkám zadávání veřejných zakázek a kapitoly ke kontrolám projektů. Aktualizovány byly také přílohy Závazné postupy pro zadávání veřejných zakázek, Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace a Soupiska faktur. 

http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/Integrovany-OP/Zadatele-a-prijemci/Pro-zadatele/5-1-Narodni-podpora-vyuziti-potencialu-kulturn


Výzvy č. 6 a 8 – pro oblast intervence 2.1: ZAVÁDĚNÍ ICT V ÚZEMNÍ VEŘEJNÉ SPRÁVĚ

S platností od 27. 6. 2014 byly aktualizovány Příručky pro žadatele a příjemce ve výzvách č. 6 a 8. Úpravy se týkaly kapitoly k podmínkám zadávání veřejných zakázek a kapitoly ke kontrolám projektů. Aktualizovány byly také přílohy Závazné postupy pro zadávání veřejných zakázek, Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace a Soupiska faktur. Nově byl přidán vzor Hlášení o udržitelnosti.

http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/Integrovany-OP/Zadatele-a-prijemci/Pro-zadatele/2-1-Zavadeni-ICT-v-uzemni-verejne-sprave