Jste zde: Úvodní strana > Novinky > Realizace IPRM úspěšně probíhá

Realizace IPRM úspěšně probíhá

03.02.2010: Ministerstvo pro místní rozvoj umožňuje v Integrovaném operačním programu celkově řešit situaci v problémových sídlištích českých měst nad 20 tis. obyvatel. V oblasti intervence 5.2 Zlepšení prostředí v problémových sídlištích je možné financovat současně regeneraci bytových domů a revitalizaci veřejných prostranství. Podmínkou je zpracovaný tzv. Integrovaný plán rozvoje města (IPRM) pro problémovou lokalitu. Tento plán může být zároveň doplněn i o projekty financované z jiných operačních programů a umožňuje tak komplexní přístup k řešení situace v zóně.
Realizace IPRM probíhá ve 41 městech. Všechna města již v létě 2009 vyhlásila výzvy pro výběr jednotlivých projektů. Podle současných statistik jsou předloženy projekty v 34 městech, které jsou z 95 % zaměřeny na regeneraci bytových domů. Celkový počet projektů v administraci MMR činí 124, přičemž objem dotace je více než 475 mil. Kč. Převažující zájem žadatelů směřuje do zateplení bytových domů, dále modernizaci výtahů a dalšího technického zhodnocení bytových domů. Žadatelé jsou evidováni z řad bytových družstev, společenství vlastníků bytových jednotek i měst. Projekty na revitalizaci veřejného prostředí budou zpravidla následovat až v druhé fázi realizace plánů.

Podle předložených projektů a komunikace s jednotlivými městy je o evropské prostředky na tento druh aktivit velký zájem. První výsledky realizovaných projektů je možné vidět v Písku, kde došlo k revitalizaci oblasti Stínadel, a v Chrudimi, kde jsou dokončovány stavební práce zateplení obvodového pláště domu a rekonstrukci konstrukčních vad domu.

Doplňkové projekty se realizují průběžně. Jejich zaměření odráží cíle a strategie jednotlivých měst. Nejvíce je zájem zejména o tzv. měkké aktivity na sociální integraci v rámci operačního programu OPLZZ a OPVK.

Více informací o IPRM: www.strukturalni-fondy.cz/iop/iprm

Složka multimedií