Jste zde: Úvodní strana > Novinky > Revize Příručky u výzvy č. 15 pro oblast ...

Revize Příručky u výzvy č. 15 pro oblast intervence 3.4 IOP

13.09.2012:  Ministerstvo pro místní rozvoj ČR provedlo revizi Příručky pro žadatele a příjemce v rámci časově uzavřené výzvy k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Integrovaného operačního programu v oblasti intervence 3.4 – Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik.
 V rámci této výzvy budou podporovány aktivity zaměřené na vybudování nových a modernizaci stávajících heliportů/záložních heliportů určených pro zajištění neomezeného fungování urgentního a traumatologického příjmu u nemocnic, které jsou součástí pracovišť zajišťujících traumatologickou péči nejvyššího stupně v ČR. Oprávněnými žadateli jsou příspěvkové organizace zřizované Ministerstvem zdravotnictví ČR a organizace zřizované anebo zakládané kraji. Žádosti je možné podávat do 28. listopadu 2012. Revize Příručky je platná od 13. září 2012. Změny v PPŽP se týkají především vymezení žadatelů o podporu, způsobilých a nezpůsobilých výdajů, povinných příloh a postupu schvalování projektů.

Aktualizovanou příručku a výzvu naleznete zde.