Jste zde: Úvodní strana > Novinky > Revize příruček a příloh u výzev IOP č ...

Revize příruček a příloh u výzev IOP č. 19, 17, 10, 7 a 4

06.06.2014: S platností od 6. 6. 2014 dochází k revizím příruček a příloh u následujících výzev:
Výzva č. 19 -  pro oblast intervence 2.1: ZAVÁDĚNÍ ICT V ÚZEMNÍ VEŘEJNÉ SPRÁVĚ
S platností od 6. 6. 2014 byla aktualizována Příručka pro žadatele a příjemce ve výzvě č. 19. Úpravy se týkaly kapitoly k podmínkám zadávání veřejných zakázek, aktualizovány byly také přílohy Závazné postupy pro zadávání veřejných zakázek, Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace a Soupiska faktur.
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/Integrovany-OP/Zadatele-a-prijemci/Pro-zadatele/2-1-Zavadeni-ICT-v-uzemni-verejne-sprave?refnodeid=659303

Výzva č. 17 – pro oblast intervence 5.3 b): Modernizace a rozvoj systémů tvorby územních politik
S platností od 6. 6. 2014 byla aktualizována Příručka pro žadatele a příjemce ve výzvě č. 17. Úpravy se týkaly kapitoly k podmínkám zadávání veřejných zakázek, aktualizovány byly také přílohy Závazné postupy pro zadávání veřejných zakázek, Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace a Soupiska faktur.
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/Integrovany-OP/Zadatele-a-prijemci/Pro-zadatele/5-3-Modernizace-a-rozvoj-systemu-tvorby-uzemni?refnodeid=659307

Výzva č. 10 – prioritní osy 6a, 6b: TECHNICKÁ POMOC
S platností od 6. 6. 2014 byla aktualizována Příručka pro žadatele a příjemce ve výzvě č. 10. Úpravy se týkaly kapitoly k podmínkám zadávání veřejných zakázek, aktualizovány byly také přílohy Závazné postupy pro zadávání veřejných zakázek, Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace, Podmínky Stanovení výdajů na financování akce, Podmínky realizace projektu v IOP, Krácení peněžních prostředků při porušení Podmínek Stanovení výdajů a Soupiska faktur.
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/Integrovany-OP/Zadatele-a-prijemci/Pro-zadatele/6-2-Ostatni-naklady-technicke-pomoci-IOP?refnodeid=659310

Výzva č. 7 - pro oblast intervence 5.2: ZLEPŠENÍ PROSTŘEDÍ V PROBLÉMOVÝCH SÍDLIŠTÍCH

Řídící orgán IOP provedl k 6. 6. 2014 úpravu kontinuální výzvy č. 7 oblasti intervence Zlepšení prostředí v problémových sídlištích vyhlášenou dne 22. Května 2009. Úprava se týká data ukončení realizace projektů v dané výzvě. Původní termín ukončení realizace projektů do 30. června 2015 se u obou aktivit (revitalizace veřejného prostranství, regenerace bytových domů) mění na nový termín ukončení realizace projektů do 30. listopadu 2015. V reakci na úpravu výzvy proběhla i aktualizace Příručky pro příjemce žadatele projektu v oblasti intervence 5.2.  Úpravy se týkaly kapitoly k podmínkám zadávání veřejných zakázek a kapitoly ke kontrolám projektů. Aktualizovány byly také přílohy Závazné postupy pro zadávání veřejných zakázek, Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace a Soupiska faktur.
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/Integrovany-OP/Zadatele-a-prijemci/Pro-zadatele/5-2-Zlepseni-prostredi-v-problemovych-sidlisti?refnodeid=659318

Výzva č. 4 – prioritní osy 4a, 4b: NÁRODNÍ PODPORA CESTOVNÍHO RUCHU
S platností od 6. 6. 2014 byla aktualizována Příručka pro žadatele a příjemce ve výzvě č. 4. Úpravy se týkaly kapitoly k podmínkám zadávání veřejných zakázek, aktualizovány byly také přílohy Závazné postupy pro zadávání veřejných zakázek, Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace, Podmínky Stanovení výdajů na financování akce, Krácení peněžních prostředků při porušení Podmínek Stanovení výdajů a Soupiska faktur.
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/Integrovany-OP/Zadatele-a-prijemci/Pro-zadatele/4-1-Narodni-podpora-cestovniho-ruchu?refnodeid=659322