Jste zde: Úvodní strana > Novinky > Revize příruček a příloh u výzev č. 5 ...

Revize příruček a příloh u výzev č. 5, 11, 12, 18 a 21 (IOP)

16.06.2014: S platností od 13. 6. 2014 byly aktualizovány Příručky pro žadatele a příjemce ve výzvách č. 5, 11, 12, 18 a 21 v Integrovaném operačním programu.

Výzva č. 5 - pro oblast intervence 3.4: SLUŽBY V OBLASTI BEZPEČNOSTI, PREVENCE A ŘEŠENÍ RIZIK

  • S platností od 13. 6. 2014 byla aktualizována Příručka pro žadatele a příjemce ve výzvě č. 5.  Úpravy se týkaly kapitoly k podmínkám zadávání veřejných zakázek a kapitoly ke kontrolám projektů. Aktualizovány byly také přílohy Závazné postupy pro zadávání veřejných zakázek, Podmínky Stanovení výdajů, Krácení peněžních prostředků při porušení Podmínek Stanovení výdajů a Soupiska faktur. Nově byl přidán vzor Hlášení o udržitelnosti.

Výzva č. 11 – pro oblast intervence 3.4: SLUŽBY V OBLASTI BEZPEČNOSTI, PREVENCE A ŘEŠENÍ RIZIK

  • S platností od 13. 6. 2014 byla aktualizována Příručka pro žadatele a příjemce ve výzvě č. 11. Úpravy se týkaly kapitoly k podmínkám zadávání veřejných zakázek a kapitoly ke kontrolám projektů. Aktualizovány byly také přílohy Závazné postupy pro zadávání veřejných zakázek, Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace, Podmínky Stanovení výdajů na financování akce, Krácení peněžních prostředků při porušení Podmínek Stanovení výdajů a Soupiska faktur. Nově byl přidán vzor Hlášení o udržitelnosti.

Výzva č. 12 – prioritní osy 4a, 4b: NÁRODNÍ PODPORA CESTOVNÍHO RUCHU

  • S platností od 13. 6. 2014 byla aktualizována Příručka pro žadatele a příjemce ve výzvě č. 12. Úpravy se týkaly kapitoly k podmínkám zadávání veřejných zakázek a kapitoly ke kontrolám projektů. Byl také prodloužen termín ukončení realizace projektu do 31. 12. 2015. Aktualizovány byly také přílohy Závazné postupy pro zadávání veřejných zakázek, Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace, Podmínky Stanovení výdajů na financování akce, Krácení peněžních prostředků při porušení Podmínek Stanovení výdajů a Soupiska faktur.

Výzva č. 18 – pro oblast intervence 3.4: SLUŽBY V OBLASTI BEZPEČNOSTI, PREVENCE A ŘEŠENÍ RIZIK

  • S platností od 13. 6. 2014 byla aktualizována Příručka pro žadatele a příjemce ve výzvě č. 18. Úpravy se týkaly kapitoly k podmínkám zadávání veřejných zakázek, aktualizovány byly také přílohy Závazné postupy pro zadávání veřejných zakázek, Podmínky Stanovení výdajů, Krácení peněžních prostředků při porušení Podmínek Stanovení výdajů a Soupiska faktur.

Výzva č. 21 -  pro oblast intervence 3.4: SLUŽBY V OBLASTI BEZPEČNOSTI, PREVENCE A ŘEŠENÍ RIZIK

  • S platností od 13. 6. 2014 byla aktualizována Příručka pro žadatele a příjemce ve výzvě č. 21. Úpravy se týkaly kapitoly k podmínkám zadávání veřejných zakázek, aktualizovány byly také přílohy Závazné postupy pro zadávání veřejných zakázek, Podmínky Stanovení výdajů, Krácení peněžních prostředků při porušení Podmínek Stanovení výdajů a Soupiska faktur