Jste zde: Úvodní strana > Novinky > Revize příruček a příloh v oblasti ...

Revize příruček a příloh v oblasti intervence 3.4

02.05.2014: Revize u výzev č. 13, 18 a 21.
 
S platností od 2. května 2014 byly aktualizovány Příručky pro žadatele a příjemce ve výzvách č. 13, 18 a 21 v o. i. 3.4 IOP. Úpravy se týkaly pravidel publicity (viz daná příloha Příručky), nového způsobu zaokrouhlování výdajů v soupisce faktur, povinnosti OSS a PO OSS vést účet u ČNB a předem hlásit finanční a termínové změny, které způsobí změnu rozložení čerpání SR a SF v letech. Výzva č. 21 pro zajištění efektivní hlasové a datové komunikace složek IZS byla prodloužena do 23. 5. 2014 a byl upraven termín pro ukončení financování projektu do 31. 12. 2015.

Revize příručky a příloh výzvy č. 13

Revize příručky a příloh výzvy č. 18

Revize příručky a příloh výzvy č. 21