Jste zde: Úvodní strana > Novinky > Revize příručky a příloh u výzev č. 22 ...

Revize příručky a příloh u výzev č. 22, 23 a 24

30.05.2014: S platností od 30. 5. 2014 dochází k revizím příruček a příloh u následujících výzev:
Výzva č. 22 Konsolidace IT a nové služby TC obcí
S platností od 30.5.2014 byla aktualizována Příručka pro žadatele a příjemce ve výzvě č. 22. Úpravy se týkaly kapitoly k podmínkám zadávání veřejných zakázek a přílohy č. 2 Pravidla publicity. Aktualizována byla také příloha č. 5 Závazné postupy pro zadávání veřejných zakázek. Nově byly přidány Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace.
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Jak-na-projekt/Vyzvy-a-akce-(1)/06-IOP/Vyhlaseni-vyzvy-c-22-IOP-Konsolidace-IT-a-nove-slu

Výzva č. 23 - Hlasová a datová komunikace pro složky IZS
S platností od 30.5.2014 byla aktualizována Příručka pro žadatele a příjemce ve výzvě č. 23. Úpravy se týkaly kapitoly k podmínkám zadávání veřejných zakázek, aktualizována byla také příloha č. 5 Závazné postupy pro zadávání veřejných zakázek. Nově byly přidány Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace.
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Jak-na-projekt/Vyzvy-a-akce-(1)/06-IOP/Vyhlaseni-23-vyzvy-v-o-i-3-4-IOP-hlasova-a-datova

Výzva č. 24 - Národní podpora využívání potenciálů kulturního dědictví
S platností od 30.5.2014 byla aktualizována Příručka pro žadatele a příjemce ve výzvě č. 24. Úpravy se týkaly kapitoly k podmínkám zadávání veřejných zakázek, aktualizována byla také příloha č. 5 Závazné postupy pro zadávání veřejných zakázek. Nově byly přidány Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace, Podmínky Stanovení výdajů a Krácení peněžních prostředků při porušení Podmínek Stanovení výdajů.
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Jak-na-projekt/Vyzvy-a-akce-(1)/06-IOP/Vyhlaseni-vyzvy-c-24-IOP-Narodni-podpora-vyuzivani