Jste zde: Úvodní strana > Novinky > Revize příručky pro žadatele a příjemce ...

Revize příručky pro žadatele a příjemce u výzvy č. 22 KONSOLIDACE IT A NOVÉ SLUŽBY TC OBCÍ

02.05.2014: Revize k 2.5.2014.
S platností od 2. května 2014 byla aktualizována Příručka pro žadatele a příjemce ve výzvě č. 22 v o. i. 2.1 IOP. Úpravy se týkaly pravidel publicity (viz příloha č. 2 Příručky), nového způsobu zaokrouhlování výdajů v soupisce faktur a způsobu výpočtu monitorovacího indikátoru. 

Revidované dokumenty u výzvy č. 22