Jste zde: Úvodní strana > Novinky > Revize výzev č. 4 a 13 v o.i. 4.1 ...

Revize výzev č. 4 a 13 v o.i. 4.1 Národní podpora cestovního ruchu

27.06.2014: Revize výzev č. 4 a 13 v o.i. 4.1 Národní podpora cestovního ruchu
Výzva č. 4 – prioritní osy 4a, 4b: NÁRODNÍ PODPORA CESTOVNÍHO RUCHU
S platností od 6. 6. 2014 byla aktualizována Příručka pro žadatele a příjemce ve výzvě č. 4. Úpravy se týkaly kapitoly k podmínkám zadávání veřejných zakázek, aktualizovány byly také přílohy Závazné postupy pro zadávání veřejných zakázek, Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace, Podmínky Stanovení výdajů na financování akce, Krácení peněžních prostředků při porušení Podmínek Stanovení výdajů a Soupiska faktur. Dále byl změněn nejzazší možný termín ukončení realizace projektů z původního data k 30. 6. 2015 na nové datum 31. 12. 2015.
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/Integrovany-OP/Zadatele-a-prijemci/Pro-zadatele/4-1-Narodni-podpora-cestovniho-ruchu?refnodeid=653095
 
Výzva č. 13 – prioritní osy 4a, 4b: NÁRODNÍ PODPORA CESTOVNÍHO RUCHU
S platností od 20. 6. 2014 byla aktualizována Příručka pro žadatele a příjemce ve výzvě č. 13. Úpravy se týkaly kapitoly k podmínkám zadávání veřejných zakázek a kapitoly ke kontrolám projektů. Aktualizovány byly také přílohy Závazné postupy pro zadávání veřejných zakázek, Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace, Podmínky Stanovení výdajů na financování akce, Krácení peněžních prostředků při porušení Podmínek Stanovení výdajů a Soupiska faktur. Dále byl změněn nejzazší možný termín ukončení realizace projektů z původního data k 30. 6. 2015 na nové datum 31. 12. 2015.
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/Integrovany-OP/Zadatele-a-prijemci/Pro-zadatele/4-1-Narodni-podpora-cestovniho-ruchu?refnodeid=653100