Jste zde: Úvodní strana > Novinky > Revize výzvy č. 18 a 19

Revize výzvy č. 18 a 19

02.07.2014: Revize výzvy č. 18 pro oblast intervence 3.4 a revize výzvy č. 19 pro oblast intervence 2.1.
Výzva č. 18 – pro oblast intervence 3.4: SLUŽBY V OBLASTI BEZPEČNOSTI, PREVENCE A ŘEŠENÍ RIZIK S platností od 2. 7. 2014 byla aktualizována Příručka pro žadatele a příjemce ve výzvě č. 18. Úprava se týká data ukončení realizace projektů v dané výzvě. Původní termín 30. října 2014 se mění na nový termín ukončení realizace projektů do 30. června 2015.

18. výzva o.i. 3.4

Výzva č. 19 –  pro oblast intervence 2.1: ZAVÁDĚNÍ ICT V ÚZEMNÍ VEŘEJNÉ SPRÁVĚ
Řídicí orgán IOP provedl k 2. 7. 2014 úpravu kontinuální výzvy č. 19 oblasti intervence Zavádění ICT v územní veřejné správě vyhlášenou dne 30. srpna 2013. Úprava se týká data ukončení realizace projektů v dané výzvě. Původní termín 30. června 2015 se mění na nový termín ukončení realizace projektů do 30. listopadu 2015. V reakci na úpravu výzvy proběhla i aktualizace Příručky pro příjemce žadatele projektu.  

19 výzva o.i. 2.1