Jste zde: Úvodní strana > Novinky > Řídicí orgán IOP vydává upozornění pro ...

Řídicí orgán IOP vydává upozornění pro příjemce

11.11.2015: Řídicí orgán IOP vzhledem ke končícímu programovému období 2007-2013 upozorňuje na pravidlo způsobilosti výdajů, které říká, že platby ze strany příjemce musí být uskutečněny nejpozději do 31. prosince 2015.
Vzhledem ke končícímu programovému období 2007-2013 upozorňujeme na pravidlo způsobilosti výdajů, které říká, že platby ze strany příjemce musí být uskutečněny nejpozději do 31. 12. 2015 (tzn. veškeré výdaje musí být ze strany příjemce uhrazeny do konečného data způsobilosti, resp. finanční prostředky musí být do tohoto data odepsány z účtu příjemce). Proplacení výdajů příjemci ze strany poskytovatele dotace může proběhnout i po tomto datu. Poskytovatelé dotace tedy musí počítat s realizací plateb příjemcům i v roce 2016 v závislosti na předkládání závěrečných žádostí o platbu ze strany příjemců.
 
Dále připomínáme všem příjemcům prostředků ze Strukturálních fondů EU, že i letos na přelomu roku dojde k výraznému omezení platebního styku.
 
Jednak dochází k zastavení bezhotovostních plateb z účtů poskytovatele dotace (obvykle v polovině prosince) a bezhotovostního platebního styku u komerčních bank (obvykle v období poslední dekády před koncem roku) v důsledku zastavení mezibankovních plateb ze strany ČNB, jednak v důsledku zpracování závěrečného účtu jednotlivých kapitol státního rozpočtu za uplynulý rok nebudou propláceny nárokované platby (ŽoP, limitky, …) ze státního rozpočtu minimálně ještě v průběhu prvního měsíce nového roku.
 
Věnujte této problematice pozornost a ve spolupráci s poskytovatelem dotace (předložení ŽoP ve zkrácených lhůtách) a dodavateli (vystavování a splatnost faktur) předcházejte možným negativním dopadům této situace.