Jste zde: Úvodní strana > Novinky > Schola naturalis ve Veltrusích dostane ...

Schola naturalis ve Veltrusích dostane téměř 232 milionů z IOP

30.04.2010: Zámecký areál ve Veltrusích získal na svoji revitalizaci dotaci z Integrovaného operačního programu ve výši 231 651 099 korun. Rozhodnutí o poskytnutí dotace podepsal 30. dubna v rámci slavnostního zahájení projektu Schola naturalis ministr kultury Václav Riedlbauch.
Dotaci obdržel projekt z Integrovaného operačního programu (IOP), ve kterém Ministerstvo kultury jako Zprostředkující subjekt spravuje oblast intervence 5.1 nazvanou „Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví“. Cílem oblasti intervence 5.1 IOP je obnova a následné využití nejcennějších památkových objektů v České republice. Smyslem podpory není jen samotná oprava památek, ale především jejich navrácení do života společnosti.
Zámecký park ve Veltrusích patří k nejvýznamnějším historickým parkům v Čechách. Jde o vzácně dochovaný „okrasný statek“, proslulý svou kompozicí s řadou vzácných dřevin. Od konce 19. století však chátral a poškodily jej i katastrofální povodně v roce 2002. Jeho stav by se měl obnovit díky projektu Schola naturalis, v kterém vznikne v zámeckém areálu výukové centrum zaměřené na soužití člověka s krajinou. Národní památkový ústav díky dotaci zajistí revitalizaci významné části areálu zámku, jejímž cílem je vytvořit vzorový model kulturní krajiny s lesy, poli, loukami, architekturou a vodními toky. Bude sloužit jako výukové centrum pro implementaci Evropské úmluvy o krajině. Jedním z důvodů pro vytvoření centra je skutečnost, že všechny principy, o kterých úmluva hovoří, zde byly použity již 200 let před jejím vznikem. Při obnově bude využita řada inovativních prvků – biologický odpad z parku bude likvidován v nově zbudované kompostárně, vytápění rekonstruovaných budov bude z velké části zajištěné z obnovitelných zdrojů energie. Obnovena bude také historická daňčí obora, stáj pro ovce a ovocný sad, které budou rovněž sloužit výuce.
V projektu Schola naturalis vznikne Centrum kulturně ekologického vzdělávání s výukovými moduly pro základní a střední školy. V obnovených prostorách bude probíhat bloková a praktická výuka vysokých a středních škol a také specializované kurzy dalších organizací. Doplňkově budou v areálu pořádány i kulturní, společenské a sportovní akce.

Plánovaný termín dokončení projektu: prosinec 2013

Během slavnostního zahájení projektu byla zasazena první vzácná rostlina – růže s názvem „Marie Henriette Gräfin Chotek“. Tato růže byla přivezena ze Slovenska a je zatím jediná v České republice. Má připomenout jednu z nejvýznamnějších pěstitelek růží ve střední Evropě na přelomu 19. a 20. století. Květinu zasadil v zámeckém zahradnictví ministr kultury prof. Václav Riedlbauch za přítomnosti generální ředitelky Národního památkového ústavu Ing. arch. Naděždy Goryzckové.

Složka multimedií