Jste zde: Úvodní strana > Novinky > Slavnostní otevření areálu HZS ČR v Jihlavě

Slavnostní otevření areálu HZS ČR v Jihlavě

03.12.2015: Dne 2. prosince 2015 byl v Jihlavě slavnostně otevřen areál Hasičského záchranného sboru ČR. Jeho výstavba trvala přesně 9 měsíců a areál se rozkládá na téměř 30. 000 m2, je zde 2 200 m2 garážových stání a téměř 900 m2 skladové plochy pro humanitární základnu.
V tomto areálu se nachází hned několik strategicky důležitých objektů. Sídlo zde má záchranná rota Hasičského záchranného sboru (HZS) ČR. Celkem 43 příslušníků Záchranného útvaru HZS ČR je zde připraveno vyjet okamžitě na pomoc, pokud dojde k mimořádné události (zejména povodni) vyžadující nasazení těžké a speciální techniky, kterou Záchranný útvar disponuje. Všichni příslušníci jsou také speciálně školeni pro tyto zásahy. Pro potřeby roty jsou zde vybudovány prostory pro garážování techniky, zásobníky pohonných hmot, nachází se zde také zpevněná plocha a přístřešek pro tankování a další manipulační plochy.
Areál vytvoří nové skladové prostory prostředků pro humanitární pomoc občanům ČR. K okamžitému výdeji zde bude připravena materiální a věcná pomoc a prostředky pro nouzové přežití obyvatelstva v případě velkých mimořádných událostí, převážně povodní. Současně bude sklad vybaven potřebnou manipulační, skladovou a dopravní technikou.
 
Velkou zajímavostí je polygon pro zkoušky jízdy v klidné vodě. Ten byl vybudován za účelem testování a zkoušek požárních automobilů a techniky, která je během zásahů používána v podmínkách jízdy ve vodě, a to zejména při povodních. Polygon je dlouhý 54 metrů a hasičská auta se mohou brodit až v hloubce 1,6 metrů. Díky třem výkonným čerpadlům se tento polygon napouští pouze hodinu, rychlostí 5000 litrů za minutu. Hasiči tak mají unikátní možnost testovat svojí techniku pro reálné situace nejen při povodních.
 
Projekt, který ne nadarmo spadá do projektů označovaných „Velké projekty“, je opravdu největším projektem, který kdy HZS ČR realizovalo se spolufinancováním z Evropské unie. Jedná se o projekt za 1,425 mld. korun a v jeho rámci se otevírají nejen brány nového areálu, ale jednotlivé kraje budou vybaveny více než 360 kusy nové techniky a věcných prostředků pro řešení povodní. Pokud bychom chtěli dopočítat veškerý materiál a prostředky, které byly pořízeny, včetně těch, kterými budou vybaveny sklady, dostali bychom se až k počtu bezmála 1000 ks.
 
To vše v rámci projektu Připravenost HZS ČR k řešení povodní, který je spolufinancován ze strukturálních fondů Evropské unie, konkrétně z Integrovaného operačního programu, který byl v letech 2013 – 2015 realizován v gesci Ministerstva vnitra-generálního ředitelství HZS ČR. Spolufinancování Evropské unie je ve výši 85 % způsobilých nákladů.