Jste zde: Úvodní strana > Novinky > Slavnostní předání techniky pro hasiče ...

Slavnostní předání techniky pro hasiče pořízené z Integrovaného operačního programu

27.08.2015: Ve dnech 27. – 31. srpna 2015 se uskuteční slavnostní předání techniky, technologií a prostředků pořízených z projektů Technika, technologie a prostředky Hasičského záchranného sboru České republiky pro efektivní zásah spolufinancovaných z Integrovaného operačního programu ve 13 krajích ČR. Technika bude předána různým útvarům 13 Hasičských záchranných sborů jednotlivých krajů.
Projekty Technika, technologie a prostředky Hasičského záchranného sboru České republiky pro efektivní zásah byly realizovány v letech 2013 – 2015 se spolufinancováním ze  strukturálních fondů Evropské unie, konkrétně z Integrovaného operačního programu (IOP). Hodnota těchto projektů činí celkem 255 milionů korun.
 
Technika bude slavnostně předána na hasičských stanicích, záchranných útvarech či krajských ředitelstvích v Českých Budějovicích, Brně, Karlových Varech, Hradci Králové, Pelhřimově, Liberci, Ostravě, Olomouci, Pardubicích, Plzni, Říčanech, Ústí nad Labem, Zlíně a Hlučíně.

Hlavním cílem projektu bylo zvýšení kvality řešení mimořádných událostí a zlepšení podmínek na místě zásahu působením Hasičského záchranného sboru České republiky, jehož posláním je záchrana životů osob, zvířat, majetku a ochrana životního prostředí.

Díky projektu z IOP byla pořízena následující technika: velitelské automobily, terénní vozidla s příslušenstvím, dopravní automobily, tankovací kontejnery, automobilové žebříky AZ 30 s  rekonstruovanou žebříkovou sadou, užitkové automobily, kontejnerové nosiče, polní kuchyně humanitární základny, mobilní kompresorové stanice, tlakové lahve, izolační dýchací přístroje, zkušební a měřící zařízení, protichemické ochranné oděvy, soupravy pro kalibraci detekční techniky, zásahové radiometry, mobilní infračervené spektrometry, infračervené laboratorní spektrometry, protiplynový kontejnery, dekontaminační sprchy, celokovové lodě s motorem a přívěsem pro přepravu, termokamery pro hasiče, prostředky statického zabezpečení budov, těžké vyprošťovací sady na dopravní nehody, nezávislé digitální opakovače, sací bagry.

V novém Integrovaném regionálním operačním programu (IROP) bude i nadále podporováno zvýšení připravenosti na řešení rizik a katastrof. Bude nakoupena další technika, investice půjdou do modernizace stanic Integrovaného záchranného systému i výcvikového zařízení a trenažérů. V rámci IROP je na tyto aktivity vyčleněno 151 mil. EUR.