Jste zde: Úvodní strana > Novinky > Stavba roku Plzeňského kraje 2014 ...

Stavba roku Plzeňského kraje 2014 - Stará synagoga v Plzni

28.05.2015: Stará synagoga v Plzni byla oceněna titulem Stavba roku Plzeňského kraje 2014, její rekonstrukce byla součástí projektu „Revitalizace židovských památek v ČR” hrazeného z Integrovaného operačního programu. Spolu s ní se podařilo rekonstruovat, restaurovat a zachránit patnáct významných historických budov v celé České republice.
Titul Stavba roku Plzeňského kraje 2014 v kategorii rekonstrukce budov získala Stará synagoga v Plzni, jejíž rekonstrukce byla součástí projektu „Revitalizace židovských památek v ČR” hrazeného z  Integrovaného operačního programu. Židovská obec v něm získala dosud největší grant na záchranu židovských památek v České republice v poválečné době 280 milionů Kč (z toho  85 % pochází z Evropského fondu pro regionální rozvoj a 15 % z rozpočtu českého státu). Díky tomu se podařilo rekonstruovat, restaurovat a zachránit patnáct významných historických budov, právě včetně plzeňské Staré synagogy, na deseti místech v Čechách, na Moravě i ve Slezsku, všech 15 památek bylo v průběhu června 2014 slavnostně otevřeno pro veřejnost.

Stará synagoga v Plzni se nachází za jižním okrajem historického centra, ve dvoře sídla Židovské obce. Byla postavena v letech 1857 až 1859 v novorománském slohu dle projektu architekta Stelzera a Wiesnera. Mezi nejcennější součást mobiliáře patří aron– ha–kodeš (svatostánek pro židovskou Tóru) zdobený tordovanými sloupy po stranách a dřevěným baldachýnem navrchu. V roce 1995 byly prostory vyklizeny, interiér byl poté využíván pro výstavy a koncerty. Navzdory dílčím opravám provedeným v roce 2001 byl celkový stav synagogy natolik kritický, že byl objekt o dva roky později zapsán na seznam nejohroženějších nemovitých památek České republiky. Cílem projektu byla obnova synagogy jako celku. V rámci rekonstrukce bylo provedeno spojení synagogy s domem šámese (správce synagogy) pocházejícím z konce 19. století, který prošel taktéž celkovou rekonstrukcí. Významnou částí prací byly odborné zásahy restaurátorů. Jedná se především o opravu omítek interiérů a fasády obnovených po stanovení původní barevnosti. Restaurátorské práce byly provedeny také v interiéru, kde byl rekonstruován aron-ha-kodeš, kamenné desatero, doplněny zdobné profilace dřevěné galerie a terakotové zábradlí. Původní podobu získala i prosklená stěna vstupu.

Po ukončení rekonstrukce je prostor využíván k bohoslužbám, přednáškám, koncertům i příležitostným výstavám. Od června 2014 je v objektu synagogy umístěna nová multimediální expozice na téma "Židovské tradice a zvyky". Díky ní se seznámíte s tradicemi a zvyky v judaismu v návaznosti na existující židovskou obec.

Mediální galerie