Jste zde: Úvodní strana > Novinky > Technika financovaná z IOP pomáhá ...

Technika financovaná z IOP pomáhá hasičům i občanům

07.03.2014: K datu 28. února 2014 byla ukončena realizační fáze projektů operace “Pořízení moderní techniky a technologií Hasičského záchranného sboru České republiky pro zvýšení kvality řešení mimořádných událostí“ (ve zkratce „Zvýšení kvality“).
Operace Zvýšení kvality zahrnovala 13 projektů hasičských záchranných sborů krajů a 1 projekt Správy Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava, které byly v letech 2012 – 2014 realizovány se spolufinancováním ze strukturálních fondů Evropské unie, konkrétně z Integrovaného operačního programu.
 
Celkem bylo v rámci operace Zvýšení kvality pořízeno 106 ks techniky pro Hasičský záchranný sbor České republiky a Správu Národního parku a chráněné krajinné oblasti. Jednalo se o cisternové automobilové stříkačky, výškovou techniku, technické automobily a velitelské automobily. Evropská unie jejich pořízení spolufinancovala částkou 519 mil. Kč.

Pořízené technické prostředky jsou koncipované pro široké využití v integrovaném záchranném systému, při řešení rizik přírodních katastrof v případě potřeby i na území jakéhokoliv státu Evropské unie.

Oficiální tisková zpráva generálního ředitelství HZS ČR
http://www.hzscr.cz/clanek/technika-financovana-z-eu-pomaha-hasicum-a-obcanum.aspx    

Více o projektech na:
http://www.hzscr.cz/clanek/technika-pro-zvyseni-kvality-reseni-mimoradnych-udalosti.aspx    
 
Více o Integrovaném operačním programu:
http://www.kvalitazivota.eu/    
 
Tisková zpráva k nasazení techniky z Integrovaného operačního programu při povodních:
http://www.hzscr.cz/clanek/nove-porizena-technika-ze-strukturalnich-fondu-evropske-unie-uz-prokazala-svoji-funkcnost-pri-povodnich.aspx    
 
Fotodokumentace ze slavnostního předání techniky:
http://www.hzscr.cz/fotogalerie/koncert-povodne-2013-a-nova-hasicska-technika.aspx    
 
Integrovaný operační program na vlnách Českého rozhlasu (reportáž o hasičské technice):
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/Integrovany-OP/Novinky_article/Pamatky,-socialni-podniky,-hasicska-technika-a-dal#prettyPhoto