Jste zde: Úvodní strana > Novinky > Ukončení kontinuální výzvy pro oblast ...

Ukončení kontinuální výzvy pro oblast intervence 5.3a) IOP

19.02.2009: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR oznamuje ukončení příjmu žádostí v Integrovaném operačním programu v kontinuální výzvě pro prioritní osu 5 Národní podpora územního rozvoje, oblast intervence 5.3 Modernizace a rozvoj systémů tvorby územních politik, zaměření výzvy 5.3a) Podpora při zavádění územně analytických podkladů obcí (na úrovni obcí s rozšířenou působností) a krajů .

Příjem žádostí do oblasti intervence 5.3a) bude ukončen v těchto termínech:

  • do 15. října 2008 do 16 hodin pro obce s rozšířenou působností - pro projekty na zavádění územně analytických podkladů obcí;
  • do 16. března 2009 do 16 hodin pro kraje - pro projekty na zavádění územně analytických podkladů krajů.

Soubory ke stažení