Jste zde: Úvodní strana > Novinky > Ukončení příjmu žádostí u výzvy IOP č. 03

Ukončení příjmu žádostí u výzvy IOP č. 03

15.12.2009:
Ministerstvo vnitra ČR oznamuje ukončení příjmu žádostí v Integrovaném operačním programu v kontinuální výzvě č. 03 pro oblast podpory 1.1 - Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě, z důvodu vyčerpání alokace určené pro tuto výzvu.
Identifikace výzvy:
Číslo kola výzvy: 03 – kontinuální
Celková částka pro tuto výzvu 3 888 000 000 Kč přičemž se jedná o příspěvek z Evropského fondu regionálního rozvoje.

Identifikace programu a oblasti podpory
Operační program: IOP
Prioritní osa: Modernizace veřejné správy 1 a, 1 b
Oblast podpory: Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě 1.1 A, 1.1 B
Cíl podpory: Konvergence, Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost
 
Vyhlášení výzvy: 3. 12. 2008

Původní termín ukončení příjmu žádostí výzvy: 15. 12. 2010
Nový termín ukončení příjmu žádostí: 15. 1. 2010 ve 12:00

Více informací naleznete na stránkách Ministerstva vnitra ČR    .