Jste zde: Úvodní strana > Novinky > Ukončení příjmu žádostí u výzvy IOP ...

Ukončení příjmu žádostí u výzvy IOP, oblast intervence 2.1

24.08.2009:
Odbor strukturálních fondů MV ČR oznamuje ukončení příjmu žádostí v Integrovaném operačním programu v kontinuální výzvě č. 04 pro oblast intervence 2.1 – Zavádění ICT v územní veřejné správě – Technologická centra a elektronické spisové služby.

Termín ukončení příjmu žádostí: 13. 9. 2009 ve 12:00 hod.

Nová výzva na Technologická centra bude vypsána v nejbližší době a bude rozdělena na
výzvu pro obce s rozšířenou působností a na výzvu pro kraje. Aktivity výzvy budou obdobné,
avšak za příznivějších podmínek pro žadatele. Tato úprava výzvy vychází z požadavků
potenciálních žadatelů tj. obcí s rozšířenou působností a krajů.
S ohledem na připravovanou novou výzvu vás žádáme, abyste projekty do této ukončené
výzvy, v souladu s předchozími informacemi, již nepředkládali.