Jste zde: Úvodní strana > Novinky > Ukončení výzvy pro oblast intervence 5 ...

Ukončení výzvy pro oblast intervence 5.3b) IOP

21.07.2009:
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR oznamuje ukončení příjmu žádostí v Integrovaném operačním programu v 5. kontinuální výzvě pro prioritní osu 5 Národní podpora územního rozvoje, oblast intervence 5.3 Modernizace a rozvoj systémů tvorby územních politik, zaměření výzvy 5.3b) Podpora tvorby a aktualizace územních plánů obcí s ohledem na udržitelný rozvoj území.
Termín ukončení příjmu žádostí:      
 
·         do 21. srpna 2009 ve 14 hodin
 
Žádosti přijímají pobočky Centra pro regionální rozvoj ČR podle územní příslušnosti určené místem realizace projektu. Kontaktní adresy můžete najít na stránkách http://www.strukturalni-fondy.cz/iop/5-3