Jste zde: Úvodní strana > Novinky > Upozornění pro žadatele a příjemce v TP IOP

Upozornění pro žadatele a příjemce v TP IOP

07.12.2010: K 7. prosinci 2010 proběhla aktualizace Příručky pro žadatele a příjemce pro oblasti intervence 6.2 a/6.2 b Ostatní náklady technické pomoci IOP.
Změny spočívají v aktualizaci kapitoly Postup pro zadávání veřejných zakázek, které nespadají do režimu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, na str. 31:

Povinnosti zadavatele při zadávání zakázek malého rozsahu 1. kategorie:
  • zakázka může být (na základě průzkumu trhu) realizována formou přímého nákupu,
  • zakázka, jejíž předpokládaná hodnota překračuje částku 50 000 Kč, musí být realizována na základě písemné smlouvy.
Povinnosti zadavatele při zadávání zakázek malého rozsahu 2. a 3. kategorie nad rámec Závazných postupů:
- zadavatel je povinen v zadávací dokumentaci (nebo výzvě, resp. oznámení o zahájení výběrového řízení pro předkládání nabídek) kromě náležitostí uvedených v Závazných postupech stanovit:
  • základní kvalifikační předpoklady v rozsahu § 53 odst. 1 písm. a) – j) zákona č. 137/2006 Sb.,

Aktualizovaná PPŽP 7. 12. 2010